วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
'Cause I give you all of me
And you give me all of you


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น